skip to Main Content

Elena Arretxea

FOTO FLORENTINO GOÑI (1)

Florentino Goñi

FOTO IÑIGO ITURRALDE

Íñigo Iturralde

Buena parte de las personas de la candidatura acompañadas de Marisa de Simón y Txema Mauleón, de la candidatura al Parlamento de Navarra.

[vcex_navbar button_style="plain-text" menu="16" color="#ffffff" font_size="16" classes="menu-footer" font_family="Crete Round"]
[vcex_social_links social_links="%5B%7B%22site%22%3A%22facebook%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fizquierda.ezkerra%2F%22%7D%2C%7B%22site%22%3A%22instagram%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fizquierdaezkerra%2F%22%7D%2C%7B%22site%22%3A%22twitter%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEzkerraN%22%7D%2C%7B%22site%22%3A%22youtube%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC24JEreXOXHhN54D-RJwpyQ%22%7D%5D" link_target="blank" style="minimal-round" align="center" hover_color="#ffffff" size="18" unique_id="social-footer" hover_bg="#c60e4a"]
[vcex_image align="center" overlay_style="" image_id="1086" el_class="icono-footer"]